Průmyslová aplikace čoček laserového dálkoměru

Průmyslová aplikace čoček laserového dálkoměru

Instrumentace se týká přístrojů nebo zařízení používaných k detekci, měření, pozorování a výpočtu různých fyzikálních veličin, materiálových složek, fyzikálních parametrů atd. a je důležitou součástí zpracovatelského průmyslu.
Průmyslová aplikace čoček laserového dálkoměru
  V současné době, od stavebnictví přes dopravní průmysl až po geologický průmysl, je podpora přístrojů a měřidel neoddělitelná v procesu provádění prací. Mezi nimi je laserový dálkoměr s dlouhým dosahem velmi běžně používaným nástrojem a má velmi širokou škálu aplikací. Vždy byl středem zájmu průmyslových podniků a odborníků z praxe. Princip spočívá v tom, že dálkoměr vyzařuje laserové světlo a odráží ho na cíl. Jádrem dálkoměru je vypočítat čas, za který laser cestuje tam a zpět (jednosměrný čas × rychlost světla = vzdálenost).

Průmyslová aplikace čoček laserového dálkoměru

  V posledních letech mnoho průmyslových odvětví předložilo nové požadavky na přesnost a vzdálenost dosahu. Pokud chybu nelze v určitém rozsahu kontrolovat nebo naměřená vzdálenost nemůže odpovídat skutečným potřebám, související práce nemohou být provedeny hladce a dokonce to může být možné. způsobit nenapravitelné škody.

  Proto se stále více technických talentů a podniků v oblasti výzkumu a vývoje snaží aplikovat moderní technologii na dálkový laserový dálkoměr, aby zlepšili jeho komplexní výkon a snažili se vyhovět potřebám všech oblastí života.  Výběr dobrého objektivu laserového dálkoměru má široké vyhlídky na vývoj


  Rozsah měření čočky laserového dálkoměru se pohybuje mezi několika metry až několika kilometry a uživatel by si měl vybrat flexibilně podle konkrétní situace. Například obecně při vnitřních měřicích pracích nejsou požadavky na vzdálenost vysoké, ale požadavky na přesnost jsou velmi přísné. V současné době se obecně používá ruční laserový dálkoměr s 635nanometrovým laserem; pokud je měřená vzdálenost relativně dlouhá, obvykle se používá 905. Laserové dálkoměry typu nano teleskopů s obecným rozsahem měření 5-3000 metrů se většinou používají ve venkovním průzkumu a mapování, telekomunikacích elektrické energie, přístavech, golfu a loveckých polích; pokud chcete měřit vzdálenější cíle, jako jsou cíle 3–20 km, je vyžadován laserový dálkoměr s jiným pásmem vlnových délek, jako je dálkoměr s 1064nm/1535nm/1550nm, který vyžaduje extrémně vysokou přesnost při výrobě různé komponenty, takže jednotková cena je dražší.


  Laserové dálkoměry byly zároveň široce používány v oblasti měření a automatizace budov, které vyžadují vysoké osvětlení. Pokud je v prostředí měření světelné znečištění, ovlivní to přesnost měření.

  Rychlý vývoj špičkových a nových technologií, jako jsou elektronické technologie, laserové technologie a optické technologie, poskytuje důležitý základ pro zlepšení dálkoměrů na velké vzdálenosti. Rostou zejména nově vznikající obory reprezentované laserovými aplikacemi. Inovace souvisejících koncepcí a bohaté praktické zkušenosti poskytly účinnou referenci pro výzkumné práce v oblasti technologie dálkového laserového zaměřování.
Průmyslová aplikace čoček laserového dálkoměru

  Celkově vzato mají laserové dálkoměry velmi široké vyhlídky na vývoj. Praktici by si to měli uvědomit, posílit svůj důraz na technický výzkum, implementovat plány výzkumu a vývoje a používat pokročilou technologii k neustálému zlepšování komplexního výkonu laserových dálkoměrů, aby vyhovovaly potřebám různých průmyslových odvětví, která předložila různé požadavky na přesnost měření, rozsah a přizpůsobivost prostředí. , které zlepšují jejich konkurenceschopnost a podporují další rozvoj přístrojového průmyslu.

  Proto je velmi důležité vybrat si dobrý objektiv laserového dálkoměru. Když si vyberete Xiangshun Optical Lens Factory, můžeme vám vybrat čočku, která vám vyhovuje, a navrhnout řešení pro vaše různé potřeby.
Zpět na blog

Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.