Objektiv laserového dálkoměru

Laser rangefinder lens industry application
Instrumentace označuje nástroje nebo zařízení používané k detekci, měření, pozorování a výpočtu různých fyzikálních veličin, materiálových složek, fyzikálních parametrů atd. a je důležitou součástí zpracovatelského průmyslu. V současnosti od stavebnictví po dopravní průmysl...
pokračovat ve čtení