Jaké jsou tolerance průměru a fyzikální vlastnosti optických čoček?

Jaké jsou tolerance průměru a fyzikální vlastnosti optických čoček?

Použití specifikací optických parametrů během návrhu a výroby součásti nebo systému umožňuje součásti nebo systému přesně splňovat specifické požadavky na výkon. Specifikace optických parametrů jsou velmi užitečné. Příliš nízká nebo příliš vysoká specifikace parametrů optického systému může ovlivnit jeho výkon, což má za následek zbytečné plýtvání zdroji.

Následující editor vás seznámí s tolerancí průměru a fyzikálními vlastnostmi optických čoček, vítejte!
Jaké jsou tolerance průměru a fyzikální vlastnosti optických čoček?
Tolerance průměru optické čočky:

Tolerance průměru kruhové optiky poskytuje přijatelný rozsah hodnot průměru. Tato výrobní specifikace se bude lišit v závislosti na úrovni dovedností a schopnostech určitých společností pro optické zpracování, které vyrábějí optické produkty. Zatímco tolerance průměru nemá žádný vliv na optický výkon samotného optického produktu, je to velmi důležitá mechanická tolerance, kterou musíte zvážit, pokud se chystáte namontovat optický produkt na jakýkoli druh držáku. Pokud se například průměr čočky odchyluje od své nominální hodnoty, je možné odsadit mechanickou osu v namontované sestavě od osy optické, což má za následek decentralizované světlo. Obecně je výrobní tolerance pro průměr: +0.00/-0.10 mm pro normální kvalitu, +0.00/-0.050 mm pro přesnou kvalitu a +0.000/-0.010 mm pro vysokou kvalitu.

Fyzikální vlastnosti optických čoček:

Zde musíme pochopit následující pojmy: optický střed a hlavní optická osa. Hlavní optická osa se vztahuje k přímce procházející sférickým středem čočky; a na hlavní ose každé čočky je bod, kterým se nebude měnit směr šíření světla, který se nazývá optický střed.
Jaké jsou tolerance průměru a fyzikální vlastnosti optických čoček?
Světlo se láme konvexní čočkou a směr šíření lomeného světla je blíže hlavní optické ose než směr dopadajícího světla; po lomu světla konkávně-konvexním zrcadlem je směr šíření lomeného světla dále od hlavní optické osy než směr původního dopadajícího světla.

Ohnisko a ohnisková vzdálenost: Konvexní čočka může způsobit, že se světlo rovnoběžné s hlavní optickou osou sbíhá v určitém bodě hlavní optické osy, tento bod se nazývá ohnisko a vzdálenost od ohniska k optickému středu se nazývá ohnisko. délka; konkávně-konvexní zrcadlo dělá světlo rovnoběžné s hlavní optickou osou divergentní, Reverzní extenzní linie divergentního světla se shromáždí do určitého bodu v hlavní optické ose, který je ohniskem konkávně-konvexního zrcadla, a vzdálenost od ohniska k optickému středu je ohnisková vzdálenost konkávně-konvexního zrcadla.

Velikost ohniskové vzdálenosti konvexní čočky udává sílu její konvergační schopnosti. Čím menší je ohnisková vzdálenost, tím silnější je schopnost konvergace; velikost ohniskové vzdálenosti konkávní čočky udává sílu její divergentní schopnosti. Čím menší je ohnisková vzdálenost, tím silnější je divergentní schopnost. Konvexnost povrchu konvexní čočky určuje délku ohniskové vzdálenosti. Čím více nárazů, tím kratší je ohnisková vzdálenost a tím silnější je schopnost shromažďovat světlo. Stupeň konkávnosti povrchu konkávní čočky určuje délku její ohniskové vzdálenosti. Čím více konkávní, tím kratší je ohnisková vzdálenost a silnější rozptyl.

Ohnisková vzdálenost každé konvexní a konkávní čočky je pevná. V různých barvách stejné čočky je však ohnisková vzdálenost barevného světla různá. Planokonvexní čočky mohou zaostřit kolimovaný paprsek na zadní ohnisko nebo mohou změnit bodový zdroj světla na kolimovaný paprsek.

Děkuji za přečtení, výše uvedené je úvodem do tolerance průměru a fyzikálních vlastností optických čoček. Pokud se chcete dozvědět více podrobností o optické čočky, prosím kontaktujte nás a posloužíme vám z celého srdce.
Zpět na blog

Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.