Jaké jsou vlastnosti optických čoček v mikroskopech?

Jaké jsou vlastnosti optických čoček v mikroskopech?

V oblasti moderní biochemie je mikroskop velmi důležitý. Jako optický nástroj je optická čočka, kterou používá, velmi specifická. Následuje stručný úvod do vlastností optických čoček v mikroskopech, vítáme vás!

Lom a index lomu: Když se světlo šíří po přímce mezi dvěma body v jednotném izotropním prostředí, když prochází průhlednými předměty s různou hustotou prostředí, dochází k jevu lomu v důsledku různých rychlostí šíření světla v různých prostředích. Vzduch vystřeluje světelné paprsky, které nejsou kolmé k povrchu průhledného předmětu (například skla), do povrchu průhledného předmětu (například skla) a světlo na jeho povrchu mění směr a vytváří úhel lomu s normálním . Obvykle se vyjadřuje pomocí indexu lomu, což je poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v médiu. Čím vyšší je index lomu látky, tím lepší je její schopnost lámat přicházející světlo.

Výkon optické čočky: Čočka je základním optickým prvkem, který tvoří optický systém mikroskopu. Čočka objektivu, okulár, kondenzor a další části se skládají z jedné čočky a více čoček. Podle tvaru konvexní čočky ji lze rozdělit na dva typy: konvexní čočka (pozitivní čočka) a konkávní čočka (negativní čočka).

Když paprsek rovnoběžný s optickou osou prochází konvexní čočkou, protne se s bodem, který se nazývá ohniskový bod, a rovina procházející průsečíkem a kolmá k optické ose se nazývá ohnisková rovina. Existují dva typy ostření, jeden je ostření v prostoru objektu, tzv. objektové ostření, druhý je ostření v obrazovém prostoru, tzv. obrazové ostření, a druhý je ostření v obrazovém prostoru, tzv. obrazové ostření. Čtvercová rovina zaměření. Když světlo prochází konkávní čočkou, vytváří vzpřímený virtuální obraz, zatímco konvexní čočka tvoří vzpřímený skutečný obraz. Skutečné obrázky lze zobrazit na obrazovce, ale virtuální obrázky nikoli.
Jaké jsou vlastnosti optických čoček v mikroskopech?
Několik zákonů zobrazování konvexní čočky:

1. Když je obraz předmětu umístěn mimo dvojnásobnou ohniskovou vzdálenost na straně předmětu čočky, vytvoří se zmenšený převrácený skutečný obraz uvnitř dvojité ohniskové vzdálenosti obrazu předmětu a mimo obraz předmětu;

2. Když je objekt umístěn na dvojnásobné ohniskové vzdálenosti objektivu, vytvoří se na dvojnásobné ohniskové vzdálenosti obrazové strany převrácený skutečný obraz stejné velikosti;

3. Obraz předmětu se nachází uvnitř dvojitého ohniska na straně předmětu čočky, a když je neostrý, vytvoří se mimo dvojité ohnisko na straně obrazu zvětšený převrácený skutečný obraz;

4. Když je obraz předmětu umístěn v ohnisku na straně předmětu čočky, nelze zobrazit stranu obrazu;

5. Pokud je objekt v ohnisku na straně objektu čočky, obrazová strana se nevytvoří a zvětšený vzpřímený virtuální obraz se vytvoří na stejné straně čočky na straně objektu.

Výše uvedené je dnešní obsah o vlastnostech optických čoček v mikroskopech. Děkujeme za trpělivost při čtení! Pokud se chcete o optických čočkách dozvědět více, můžete kontaktujte nás.
Zpět na blog

Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.