Jaké jsou aplikace kombinace optických čoček v různých oblastech?

Jaké jsou aplikace kombinace optických čoček v různých oblastech?

Optická čočka je důležitou součástí optického systému a je také základní znalostí v optickém inženýrství. Čočky jsou optické komponenty vyrobené z materiálů, které mohou přenášet specifikované spektrum. Technologie čoček může být široce používána ve strojovém vidění, digitálním zobrazování, laserové kolimaci a zaostřování a různých typech optických přístrojů.

Dovolte mi, abych se s vámi podělil, jaké jsou aplikace kombinace optických čoček v různých oblastech? A jaký vliv má materiál na použití? Vítejte ke čtení!

Jaké jsou aplikace kombinace optických čoček v různých oblastech?

1. Optické zobrazování

Při snímkování používáme především konvexní čočky, které jsou zároveň čočkami pozitivními. Jakákoli konvexní čočka, která splňuje vzorec vztahu mezi objektem a obrazem, může vytvořit zvětšený nebo zmenšený obraz jakéhokoli objektu, takže je vlastně velmi jednoduché obraz zobrazit, to znamená znát f (to znamená ohniskovou vzdálenost) objektu. objektiv.

Pokud jsou požadavky na zobrazování velmi vysoké, jako je jasné zobrazení, žádné zkreslení, žádné zkreslení barev a schopnost vidět větší, menší a vzdálenější rozsahy... To vyžaduje specializované designéry, aby k tomu používali návrhářský software.

2. Kolimace světla

V mnoha aplikacích je třeba kolimovat divergentní bodový světelný zdroj, aby se získal paralelní světelný bod, což vyžaduje použití konvexní čočka. Jak je znázorněno na obrázku, umístěte bodový zdroj světla do ohniska konvexní čočky a za konvexní čočkou se vytvoří kolimovaný světelný bod. Průměr skvrny souvisí pouze s úhlem divergence světelného zdroje a ohniskovou vzdáleností konvexní čočky (D= 2f*tan(u/2)).

3. Expanze laserového paprsku

Rozšíření laserového paprsku je běžně používaná metoda v oblasti laserů, což je metoda rozšíření paralelního laserového paprsku na laserový paprsek s větším průměrem paprsku, než má originál.
Jaké jsou aplikace kombinace optických čoček v různých oblastech?
Jaký vliv má materiál optické čočky na použití?

Optické materiály se obecně dělí na amorfní, krystalické a organické plasty. Různé materiály mají svůj použitelný spektrální rozsah a různé fyzikální vlastnosti (koeficient roztažnosti, hustota, tvrdost atd.). Běžnými materiály v amorfním stavu jsou optické sklo, infračervené sklo a laserové sklo. Tento druh materiálu má vlastnosti vyzrálého výrobního procesu a kompletní odrůdy a ceny. Mezi nimi je bezbarvé optické sklo především kompozitní produkt vytvořený dotováním SiO2 dalšími prvky, zejména pro světelné pásmo 400-1000 nm.

Hlavní vlastnosti, které jej odlišují od ostatních skel, jsou, že má určitý index lomu a rozptyl. Mezinárodně se v zásadě dělí na koronální optické sklo (K) a flintové optické sklo (F) podle těchto dvou parametrů. Koronální optické sklo označuje nižší index lomu a větší Abbeovo číslo; flintové optické sklo má vyšší index lomu a nižší Abbeovo číslo.

Děkuji za přečtení, jaké jsou aplikace kombinace optických čoček v různých oborech? Jak materiál ovlivňuje použití? úvod. Pokud se chcete dozvědět více podrobností o optických čočkách, kontaktujte nás a posloužíme vám z celého srdce.
Zpět na blog

Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.